Åsa Cederqvist / Dialog I - VI
100 SEK

Åsa Cederqvist berättar i sex samtal om sitt skapande. Det är ett kollektivt skapat konstnärsporträtt under uppbyggnad och en inblick i konstnärens skapande.