Åsa Cederqvist / Suspension, motifs and game
120 SEK

50 x 70 cm
Skickas rullad i rör

“Varför är vi så beroende av konkreta och precisa beskrivningar? Varför kan vi inte bara hänge oss till det okända?Är det inte så att det okända och främmande redan finns inom oss?”

Åsa Cederqvist går nära. In. In i det kroppsliga, i det smutsiga, i det vi sällan talar om men ofta upplever. Hennes värld begränsas dock inte av det feminina eller den kvinnliga kroppen – snarare blir de egna fysiska upplevelserna en trampolin för en resa in i det allmänmänskliga – och ut i det okända. Hon prövar våra förväntningar och osäkrar de materiella tillstånden.

Åsa Cederqvist är född i Stockholm 1975. I sin konst arbetar hon med film, skulptur, performance och fotografi. Hon har bland annat ställt ut på Norrköpings Konstmuseum, Varbergs konsthall, Bonniers Konsthall, Tensta Konsthall, Wetterling Gallery samt i städer som Venedig, Berlin, Barcelona, Mexico city och Belfast. Hon arbetar som lektor i konst på Konstfack, avdelningen för Textil, och har arbetat som regissör av reklamfilm och ibland gör hon även musikvideos, senast i år för artisten Marit Bergman. I höst flyttar Åsa Cederqvist till Berlin för ett års vistelsestipendium på Kunst Werke och Kunstlerhaus Bethanien i Berlin genom Konstnärsnämnden/IASPIS.